Tìm hiểu và đánh giá mức độ  Bảo mật kỹ thuật số của doanh nghiệp bạn. Xác định các mối đe dọa lớn đến bảo mật kỹ thuật số và lên kế hoạch giải quyết. Thiết lập một chế độ quản lý và giám sát kỹ thuật số toàn diện để giải quyết các vi phạm nếu và khi chúng xảy ra.

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Giải pháp Doanh nghiệp Lê Minh Thắng Liên hệ
Tư vấn cao cấp Claude Spiese Liên hệ