Xác định chỉ số năng lực bảo mật kỹ thuật số của quí khách hàng. Chỉ ra các mối đe dọa an ninh mạng quan trọng và lên kế hoạch cải thiện năng lực bảo mật kỹ thuật số của quí doanh nghiệp. Thiết lập hệ thống giám sát và quản lý kỹ thuật số toàn diện, cũng như lên chiến lược phản ứng nhanh để xử lí tức thời các sự cố nếu có, dù ở văn phòng hay phục vụ cho mô hình làm việc tại nhà. Phát triển kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) kết hợp mô hình làm việc tại nhà (WFH) thực tế và linh động, thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp đảm bảo sẵn sàng trước mọi nguy cơ.

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Giải pháp Doanh nghiệp Lê Minh Thắng Liên hệ
Tư vấn cao cấp Claude Spiese Liên hệ