Xác định và lập tài liệu yêu cầu giải pháp chính dựa trên các động lực kinh doanh của quí doanh nghiệp. Phát triển giải pháp khả thi tối ưu dựa trên những yêu cầu đó và năng lực thực tế của doanh nghiệp. Xác định các thành phần của thiết kế nên được phát triển nội bộ, mua từ nhà cung cấp, thuê như một dịch vụ hoặc được cung cấp từ một nền tảng khác. Xác định, lập danh sách và chọn ra những nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ đám mây và nền tảng tốt nhất. Đảm bảo chất lượng quản lý dự án và thành phẩm công nghệ được thực hiện bởi các đội ngũ trong nội bộ, các nhà cung cấp dịch vụ. Đội ngũ chuyên gia có trình độ cao và giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến những sự hỗ trợ tiên quyết cho quí doanh nghiệp từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc dự án, đảm bảo thành công của dự án.

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Giải pháp Doanh nghiệp Lê Minh Thắng Liên hệ
Tư vấn cao cấp Claude Spiese Liên hệ