Khi sự BẤT ỔN trở nên BÌNH THƯỜNG thì ĐỨNG YÊN không còn là MỘT LỰA CHỌN

Thông qua phương pháp phân tích dữ liệu thực tế, khảo sát này sẽ giúp quý vị đánh giá mức độ ảnh hưởng từ đại dịch và khả năng quản lý rủi ro của doanh nghiệp ở thời điểm khó tiên liệu như hiện nay. Báo cáo khảo sát cũng sẽ đưa ra những so sánh để quý doanh nghiệp có thể nhìn nhận rõ năng lực hiện tại của mình so với doanh nghiệp cùng ngành cũng như các nhóm ngành khác trên thị trường. Cuối cùng, dựa vào số liệu của từng trường hợp, chúng tôi sẽ đưa ra những khuyến nghị tương ứng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp lên kế hoạch cho những bước tiếp theo, hoàn toàn miễn phí.

campaign image

Khảo sát này mang đến các phân tích thực tiễn, thúc đẩy hành động dựa trên dữ liệu từ sáu chủ đề chính

 • Khảo sát này mang đến các phân tích thực tiễn, thúc đẩy hành động dựa trên dữ liệu từ sáu chủ đề chính

  Chuỗi cung ứng

  Khi việc vận hành chuỗi cung ứng gặp rủi ro, quý vị sẽ ứng phó như thế nào để kịp thời đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng từ thị trường?

 • Khảo sát này mang đến các phân tích thực tiễn, thúc đẩy hành động dựa trên dữ liệu từ sáu chủ đề chính

  Nhu cầu và khách hàng

  Nhu cầu của khách hàng đang chuyển đổi từng ngày, doanh nghiệp nên làm gì để có thể đi trước một bước ngay cả trong thời điểm khó khăn này?

 • Khảo sát này mang đến các phân tích thực tiễn, thúc đẩy hành động dựa trên dữ liệu từ sáu chủ đề chính

  Thanh khoản và dòng tiền

  Bao nhiêu phần vốn lưu động của bạn đang gặp rủi ro? Quý vị có thể chủ động làm gì để tránh khỏi những nguy cơ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng?

 • Khảo sát này mang đến các phân tích thực tiễn, thúc đẩy hành động dựa trên dữ liệu từ sáu chủ đề chính

  Nguồn nhân lực

  Những thay đổi lớn trong nguồn nhân lực gần đây ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp?

 • Khảo sát này mang đến các phân tích thực tiễn, thúc đẩy hành động dựa trên dữ liệu từ sáu chủ đề chính

  Kỹ thuật số

  Công nghệ Kỹ thuật số đóng vai trò như thế nào trong việc giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp?

 • Khảo sát này mang đến các phân tích thực tiễn, thúc đẩy hành động dựa trên dữ liệu từ sáu chủ đề chính

  Các yếu tố ngoại cảnh

  Làm thế nào để quý vị có thể quản lý các rủi ro khó dự đoán đến từ môi trường kinh doanh bên ngoài lên mô hình vận hành chuỗi cung ứng của doanh nghiệp?

campaign image

Nội dung báo cáo khảo sát

 • Nội dung báo cáo khảo sát

  Tổng quan và các vấn đề chính

  Tổng quan kết quả nghiên cứu/khảo sát thị trường và các điểm nhấn quan trọng

 • Nội dung báo cáo khảo sát

  So sánh và đánh giá

  Chỉ số phục hồi theo mỗi chủ đề chính so với bình quân ngành cũng như các nhóm ngành khác trên thị trường

 • Nội dung báo cáo khảo sát

  Những điểm nổi bật và khuyến nghị

  Nhấn mạnh những điểm nổi bật cùng những khuyến nghị hỗ trợ cho kế hoạch tăng cường khả năng thích ứng và phục hồi của quý doanh nghiệp

Bắt đầu bài Khảo sát đánh giá khả năng phục hồi kinh doanh sau đại dịch

Quý vị chỉ mất khoảng 20 phút để hoàn thành khảo sát này. Từ câu trả lời nhận được, chúng tôi sẽ đưa ra những khuyến nghị cụ thể nhằm hỗ trợ quý doanh nghiệp hoàn thiện kế hoạch phục hồi, tạo tiền đề chuyển đổi sang một mô hình kinh doanh có khả năng thích ứng cao hơn.

campaign image