Xác định chỉ số năng lực bộ phận công nghệ thông tin và kỹ thuật số của quí khách hàng so với các doanh nghiệp tương đồng ở thị trường Việt Nam và trên thế giới. Phát triển các chiến lược để khắc phục những hạn chế và lỗ hổng trong quản trị kỹ thuật số của doanh nghiệp. Xác định và đánh giá các rủi ro chính (khả năng và tác động) lên hệ thống kỹ thuật số và quy trình hiện tại. Phát triển kế hoạch giảm thiếu rủi ro và kế hoạch dự phòng trong trường hợp các rủi ro chính thật sự xảy ra.

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Giải pháp Doanh nghiệp Lê Minh Thắng Liên hệ
Tư vấn cao cấp Claude Spiese Liên hệ