Xác định chỉ số năng lực của quí doanh nghiệp trong việc quản lý sử dụng tài sản kỹ thuật số. Giúp quí khách hàng khởi đầu thật mạnh mẽ sáng tạo để dẫn trước các đối thủ cạnh tranh trong việc xây dựng hệ thống tài sản kỹ thuật số hiệu quả. Nắm bắt phương pháp xây dựng tài sản kỹ thuật số một cách nhanh chóng qua các hình mẫu thực tiễn. Thiết lập một nền tảng để liên tục cải tiến hệ thống tài sản kỹ thuật số hiện có và triển khai các giải pháp kỹ thuật số mới.

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Giải pháp Doanh nghiệp Lê Minh Thắng Liên hệ
Tư vấn cao cấp Claude Spiese Liên hệ