Xác định chỉ số năng lực tiếp thị kỹ thuật số của quí khách hàng so với các doanh nghiệp tương đồng ở thị trường Việt Nam và trên thế giới. Giúp quí doanh nghiệp tiếp cận các phương pháp tiếp thị kỹ thuật số từ cơ bản đến nâng cao, từ các các nền tảng quảng cáo trả phí đến những phương pháp tăng trưởng đột phá (grownth hacking). Lên kế hoạch mục tiêu và giúp quí khách hàng nắm bắt cách theo dõi tiến độ và liên tục cải thiện chiến lược tiếp thị kỹ thuật số.

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Giải pháp Doanh nghiệp Lê Minh Thắng Liên hệ
Tư vấn cao cấp Claude Spiese Liên hệ