Bạn đang xây dựng một doanh nghiệp kỹ thuật số mới hoặc thiết lập một trung tâm kỹ thuật số trong doanh nghiệp hiện hành? Bạn cần phát triển thêm nhân tài kỹ thuật số và tư duy làm việc agile (nhanh chóng, linh hoạt)? Chúng tôi sẵn hàng hỗ trợ về cơ cấu tổ chức, thiết kế mô tả công việc, kỹ thuật tuyển dụng và chiến lược để duy trì và giữ chân nhân sự của bạn.

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Giải pháp Doanh nghiệp Lê Minh Thắng Liên hệ
Tư vấn cao cấp Claude Spiese Liên hệ