Văn hóa tại Grant Thornton là một trong những tài sản giá trị nhất của chúng tôi, và đã dẫn lối chúng tôi phát triển đúng hướng trong hơn 100 năm qua.

Đội ngũ của chúng tôi gồm hơn 56,000 nhân viên trên toàn thế giới, cam kết mang lại những giá trị cốt lõi và hỗ trợ những tổ chức năng động khai thác tiềm năng phát triển của họ.

Làm việc với những tổ chức năng động

Với vị thế là tổ chức kiểm toán toàn cầu phát triển nhanh nhất trong năm 2012 và 2013, chúng tôi đã và đang là đối tác của những tổ chức năng động và giàu tham vọng. Điều này đồng nghĩa với việc bản thân chúng tôi cũng phải là một tổ chức năng động. Mỗi ngày, chúng tôi tạo nên sự khác biệt cho khách hàng và chuyên tâm đến việc hỗ trợ họ đạt được những mục tiêu kinh doanh và tăng trưởng.

 

Liên hệ Facebook
Liên hệ Youtube

Văn hóa hợp tác

Với hơn 56,000 nhân viên làm việc tại hơn 140 quốc gia, chúng tôi sở hữu một mạng lưới liên kết khổng lồ trên toàn thế giới. Hơn thế, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau được xem là giá trị cốt lõi của văn hóa công ty. Tất cả các công ty thành viên đều hoạt động theo chiến lược chung toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ luôn nhận được những dịch vụ chất lượng cao và đồng nhất từ Grant Thornton dù ở bất cứ đầu trên toàn thế giới.

Những giá trị mà chúng tôi đề cao - CLEARR

Để tạo ra sự khác biệt trong văn hóa toàn cầu, chúng tôi thiết lập sáu giá trị cốt lõi, với tên gọi tắt “CLEARR”

Hợp tác: kêu gọi sự hỗ trợ và đề xuất hỗ trợ - chúng tôi làm việc tốt hơn cùng nhau.

Lãnh đạo: khuyến khích và truyền cảm hứng cho mọi người – chúng tôi thử thách lẫn nhau để phát triển đến mức tốt nhất.

Sự xuất sắc: luôn tìm kiếm tới cái tốt hơn nữa – chúng tôi không bao giờ tự mãn

Sự linh hoạt: nghĩ lớn và hành động nhanh – chúng tôi phát triển trong thay đổi

Trách nhiệm: sử dụng sức ảnh hưởng một cách đúng mực – chúng tôi kiểm soát và chịu trách nhiệm về những hành động của bản thân.

Tôn trọng: lắng nghe và thấu hiểu, và thẳng thắn – chúng tôi tạo dựng những mối quan hệ thành thật.

Nếu bạn xem trọng những giá trị này như chúng tôi, lựa chọn phát triển nghề nghiệp cùng Grant Thornton sẽ phù hợp với bạn. Hãy tìm hiểu thêm thông tin để gia nhập đội ngũ 40,000 nhân viên toàn cầu của chúng tôi.