article banner
Đầu tư tư nhân

Sẵn sàng cho một làn sóng đầu tư mới

Đầu tư tư nhân ở Việt Nam vẫn tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Báo cáo khảo sát này nhằm tổng hợp các quan điểm của các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư tư nhân, một lĩnh vực đang ngày càng chứng tỏ tầm ảnh hưởng quan trọng đối với toàn nền kinh tế.

Trong cuộc khảo sát lần thứ 14 của chúng tôi về lĩnh vực Đầu tư tư nhân được thực hiện vào giữa tháng 12 năm 2015 và tháng 1 năm 2016, đa phần các ý kiến phản hồi vẫn có nhận định lạc quan về nền kinh tế Việt Nam (mặc dù tỷ lệ ý kiến lạc quan thấp hơn 11% so với 6 tháng trước). Liên quan đến quan điểm về hoạt động đầu tư, với kết quả không thay đổi so với khảo sát trước, 86% ý kiến phản hồi kỳ vọng rằng hoạt động đầu tư sẽ tăng trong vòng 12 tháng tới.

Trong cuộc khảo sát này, kết quả cũng cho thấy những thay đổi đáng kể trong nguồn cung các thương vụ đầu tư, theo đó hầu hết các chuyên gia đang mong đợi sẽ có nhiều giao dịch từ “Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước" hơn là từ các “Công ty tư nhân / gia đình".

Theo ý kiến ​khảo sát, ngành Bán lẻ và Thực phẩm & Đồ uống (F&B) đang được xem là hai ngành hấp dẫn nhất của đầu tư tư nhân. 76% ý kiến cho rằng “Tăng trưởng kinh tế" và “Cơ hội ngành" tiếp tục là hai yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của các giao dịch. Mặt khác, "Sự khác biệt trong kỳ vọng về giá" vẫn là rào cản chính cho sự thành công của các thương vụ.

Với quan điểm lạc quan về nền kinh tế Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rất nhiều các nhà đầu tư đang hướng sự quan tâm đến lĩnh vực Đầu tư tư nhân tại thị trường này. Theo đó, họ sẵn sàng đổ thêm vốn vào thị trường với kì vọng có thể đạt được lợi nhuận dài hạn cao hơn.