article banner
Tầm nhìn lãnh đạo

Bắt nhịp từ làn sóng đầu tư mới

Đầu tư tư nhân ở Việt Nam vẫn tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Báo cáo khảo sát này nhằm tổng hợp các quan điểm của các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư tư nhân, một lĩnh vực đang ngày càng chứng tỏ tầm ảnh hưởng quan trọng đối với toàn nền kinh tế.

Trong cuộc khảo sát lần thứ 1 3 của chúng tôi về lĩnh vực Đầu tư Tư nhân được thực hiện vào Quý 2 năm 201 5, các ý kiến phản hồi đã cho thấy có sự gia tăngnhững nhận định lạc quan về nền kinh tế Việt Nam. So với các kỳ khảo sát trước, kết quả của kỳ khảo sát này rất khích lệ với 86% số lượng phản hồi tin rằng các hoạt động đầu tư sẽ tăngmạnh trongvòng 12 tháng tới.

Trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi, cùng với rất nhiều cơ hội đến từ Hiệp định tự do thương mại đang trong quá trình thương thảo hoặc sắp được thông qua, giá trị các thương vụ Mua bán & Sáp nhập (M&A) được kỳ vọng sẽ vượt mức kỷ lục 5,2 tỷ Đô La của năm 2012 và đạt mức 20 tỷ Đô La tronggiai đoạn 2015 và 2018.

Theo các ý kiến phản hồi trong cuộc khảo sát này, ngành "Dầu mỏ, Khí đốt và Khoáng sản" , "Thực phẩm & Đồ uống", và "Công nghệ sạch“ được dự báo sẽ là những ngành thu hút đầu tư hàng đầu.

Để thực hiện thành công một thương vụ đầu tư ở Việt Nam, “Các cơ hội ngành” được xem là yếu tố then chốt giúp tìm kiếm và hoàn tất thương vụ đầu tư. Trong khi đó “Sự khác biệt trong kì vọng về giá” tiếp tục là yếu tố hàng đầu dẫn đến sự thất bại của các giao dịch .

Với quan điểm lạc quan về nền kinh tế Việt Nam, các nhà đầu tư hiện đang rất quan tâm đến các mảng Đầu tư tư nhân tại thị trường này. Theo đó họ sẵn sàng đổ thêm vốn vào thị trường với kì vọng có thể đạt được lợi nhuận dài hạn cao hơn.