article banner
Đầu tư tư nhân

Kỳ vọng cho tăng trưởng đầu tư ổn định

Đầu tư tư nhân ở Việt Nam vẫn tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Báo cáo khảo sát này nhằm tổng hợp các quan điểm của các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư tư nhân, một lĩnh vực đang ngày càng chứng tỏ tầm ảnh hưởng quan trọng đối với toàn nền kinh tế.

Trong cuộc khảo sát lần thứ 15 của chúng tôi về lĩnh vực Đầu tư tư nhân được thực hiện vào tháng 7 năm 2016, tỷ lệ nhận định lạc quan về nền kinh tế Việt Nam, mặc dù vẫn chiếm đa số với 55%, song đã giảm tới 6%, cùng với đó là sự tăng lên của những nhận định trung lập. Cùng với đó tỷ lệ người tham gia khảo sát kỳ vọng hoạt động đầu tư tại Việt Nam sẽ tăng trong 12 tháng tới giảm đi 14% so với 6 tháng trước, xuống còn 72%.

Về nguồn cung các giao dịch đầu tư, có thể chú ý rằng, nguồn từ các "Công ty tư nhân/gia đình" đã thay thế cho nguồn từ "Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước", trở thành nguồn giao dịch đầu tư được kỳ vọng nhất, với 33% ý kiến từ người tham gia.

Ngành bán lẻ và ngành thực phẩm và đồ uống tiếp tục được đánh giá là hai ngành thu hút đầu tư nhất cho các thương vụ Đầu tư tư nhân trong cuộc khảo sát này. Ngoài ra, các nhà đầu tư tư nhân cũng đang gia tăng sự quan tâm đến ngành giáo dục, với lượng người tham gia lựa chọn “rất thu hút” tăng 16% so với cuộc khảo sát kỳ trước.

Cuộc khảo sát cho thấy rằng “Tăng trưởng kinh tế” và “Cơ hội ngành” tiếp tục là 2 yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của giao dịch. “Sự khác biệt trong kỳ vọng về giá” và “không cung cấp các thông tin trọng yếu vào thời điểm cần thiết” là 2 nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự thất bại của giao dịch.

Với quan điểm lạc quan về nền kinh tế Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng vào tăng trưởng ổn định trong lĩnh vực đầu tư tư nhân tại Việt Nam trong 12 tháng tới.