article banner
Đầu tư tư nhân

Quan điểm và Triển vọng Đầu tư Quý IV năm 2013

Năm 2013, nền kinh tế Việt Nam đã có chuyển biến lạc quan và dấu hiệu hồi phục khỏi cuộc suy thoái kinh tế. Trong năm 2014, Chính phủ Việt Nam hy vọng tình hình kinh tế vĩ mô sẽ được cải thiện nhằm duy trì mức độ hấp dẫn của quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi thực hiện chiến lược phát triển kinh tế dài hạn.
Trong cuộc khảo sát lần thứ 10 của chúng tôi về lĩnh vực Đầu tư Tư nhân được thực hiện vào Quý 2 và Quý 4 hàng năm, các ý kiến phản hồi đã cho thấy có nhận định tích cực về nền kinh tế Việt Nam.
Về mức độ hấp dẫn đầu tư, phần lớn ý kiến vẫn cho rằng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đầu tư và 46% ý kiến phản hồi rằng họ sẽ gia tăng phân bổ đầu tư vào Việt Nam trong vòng 12 tháng tới.Trong cuộc khảo sát lần này, chúng tôi đã bổ sung thêm ngành Thực phẩm & Đồ uống, Công nghệ sạch, Phần mềm và Công nghệ Thông tin. Thực phẩm & Đồ uống được chọn là ngành hấp dẫn đầu tư nhất. Ngoài ra, Công nghệ sạch cũng là một ngành công nghiệp hấp dẫn cả ở Việt Nam và trên thế giới khi năng lượng xanh đang là nhu cầu cấp thiết.
Về câu hỏi “làm thế nào để hoàn thành một giao dịch ở Việt Nam”, việc có hiện diện tại địa phương được xem là một yếu tố quan trọng trong khi sự khác biệt trong kỳ vọng về giá tiếp tục là yếu tố hàng đầu dẫn đến sự thất bại của một giao dịch.
Việt Nam, với lịch sử hoạt động vừa phải trong lĩnh vực đầu tư tư nhân, chúng tôi nhận thấy các quỹ đầu tư tư nhân ngày càng quan tâm đến việc gia tăng giá trị cho các công ty thuộc danh mục
đầu tư nhằm cải thiện hoạt động để có thể đạt được lợi nhuận cao hơn.