article banner
Đầu tư tư nhân

Quan điểm và triển vọng đầu tư Quý 2, 2014

Đầu tư tư nhân ở Việt Nam vẫn góp phần đáng kể trong việc tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Quan điểm được thể hiện qua các hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư tư nhân, có
tác động quan trọng đến toàn nền kinh tế mà bản khảo sát này đánh giá.

Trong cuộc khảo sát lần thứ 11 của chúng tôi về lĩnh vực Đầu tư Tư nhân được thực hiện vào Quý 2 năm 2014, các ý kiến phản hồi đã cho thấy gia tăng những nhận định tích cực về nền kinh tế Việt Nam. Về mức độ hấp dẫn đầu tư, phần lớn ý kiến (54%) vẫn cho rằng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đầu tư. Thêm vào đó, 51% ý kiến phản hồi cho rằng họ sẽ gia tăng phân bổ đầu tư vào Việt Nam trong vòng 12 tháng tới.

Trong cuộc khảo sát này, mặc dù mỗi lĩnh vực đều được một số nhà đầu tư lựa chọn là có sức hấp dẫn đầu tư, song ngành Bán lẻ, Thực phẩm & Đồ uống, Bất động sản và Du lịch & Khách sạn được xem là các ngành đầu tư hấp dẫn nổi bật. Trong đó ngàng Bán lẻ đã có được một sự bứt phá ấn tượng, vượt qua Thực Phẩm và Đồ uống để trở thành ngành hấp dẫn đầu tư nhất Việt Nam được lựa chọn bởi 52% các nhà đầu tư.

Về câu hỏi “Làm thế nào để hoàn thành một giao dịch ở Việt Nam”, “Mạng lưới doanh nghiệp” và “Kỹ năng chuyên ngành” được xem như là những yếu tố quyết định và sẽ thay thế cho yếu tố “ Hiện diện địa phương” – yếu tố được xem là quan trọng nhất từ kết quả khảo sát lần trước. Trong khi “Sự khác biệt trong kì vọng về giá” tiếp tục là yếu tố hàng đầu dẫn đến sự thất bại của một giao dịch.

Với quan điểm lạc quan về nền kinh tế Việt Nam, chúng tôi nhận thấy các nhà đầu tư tư nhân hiện đang rất quan tâm đến các thị trường Việt Nam. Họ sẵn sàng bổ sung nguồn vốn vào thị trường và kì vọng có thể đạt được lợi nhuận dài hạn cao hơn.