article banner
Đầu tư tư nhân

Đầu tư PE 2017 – điều gì đang chờ đợi?

Lĩnh vực Đầu tư tư nhân (Private Equity) được xem là nhân tố quan trọng hết sức quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Mục tiêu của báo cáo này nhằm thu thập nhận xét và ý kiến phản hồi từ những người tham gia vào lĩnh vực đầu tư, về triển vọng về lĩnh vực Đầu tư tư nhân tại Việt Nam.

Trong cuộc khảo sát lần thứ 16 của chúng tôi về lĩnh vực Đầu tư tư nhân được thực hiện vào tháng 3 năm 2017, 78% các ý kiến phản hồi có nhận định tích cực về nền kinh tế Việt Nam.

Năm 2016 là một năm với nhiều biến động thị trường ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh tế tại Việt Nam. Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Việt nam, đã và đang trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh tế chậm. Ngoài ra, Hiệp định TPP đang đứng trên bờ vực “khai tử” sau khi Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định thương mại này cũng đã gây ra những quan ngại lớn về triển vọng đầu tư, thương mại tại Việt Nam. 

Mặc dù vậy, trong khảo sát này những người tham gia vẫn thể hiện sự lạc quan đối với triển vọng đầu tư tại Việt Nam, với sự tăng thêm cả về mức độ hấp dẫn và các hoạt động đầu tư. Việt Nam được xem là điểm đến hấp dẫn đầu tư thứ hai trong toàn khu vực Đông Nam Á.

Mức độ hấp dẫn của ngành “Vận chuyển & Kho vận” có sự thay đổi nhiều nhất với 7% nhà đầu tư quan tâm hơn so với khảo sát trước của chúng tôi. Ngành “Thực phẩm & Đồ uống” cùng với ngành “Bán lẻ” vẫn tiếp tục giữ vững vị trí hai ngành hấp dẫn đầu tư nhất.

“Quản trị doanh nghiệp” vẫn tiếp tục là vấn đề trăn trở lớn của nhà đầu tư, và theo đó cũng là lĩnh vực được các nhà đầu tư nhận định là cần có sự tham gia tích cực vào công ty được đầu tư. 

Về nguồn cung giao dịch, với những Nghị quyết về cổ phần hóa gần đây do Chính phủ ban hành, 52% người tham gia khảo sát đồng tình “Cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước” là nguồn cung cấp lớn nhất cho các thương vụ đầu tư. 

Khi xem xét các yếu tố đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư tư nhân cho rằng “Tăng trưởng kinh tế” và “Cơ hội ngành” là hai nguồn cơ hội đầu tư lớn nhất. Trong khi đó, phần lớn ý kiến cho rằng “Khác biệt trong kỳ vọng về giá” và “Từ chối chia sẻ rủi ro giao dịch” là hai nhân tố chính dẫn đến việc các giao dịch đầu tư không thực hiện được.

Với quan điểm tích cực như trên, mặc dù có những bấp bênh trong tình hình kinh tế Việt Nam năm 2016, chúng tôi vẫn kỳ vọng về sự phát triển ổn định và bền vững trong lĩnh vực Đầu tư tư nhân trong 12 tháng tới.