Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn năm 2015 thực hiện bởi Grant Thornton trình này các thông tin tài chính, hoạt động cũng như tiếp thị cho năm tài chính 2014 của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 4 và 5-Sao tại Việt Nam.

Để thuận tiện cho việc trình bày, từ “Khách sạn” dùng trong báo cáo là để chỉ cả khách sạn và khu nghỉ dưỡng, với số liệu khảo sát được thực hiện cho các khách sạn từ 4 và 5 sao. Số liệu thống kê được trình bày theo Xếp loại sao (xếp hạng khách sạn), Vùng miền (vị trí khách sạn) và Quy mô khách sạn (số phòng).

Khi trình bày số liệu thống kê, quy mô khách sạn được xếp hạng từ nhỏ đến lớn, cụ thể là khách sạn nhỏ hơn 75 phòng, khách sạn từ 75 đến 150 phòng và khách sạn lớn hơn 150 phòng.

Cuối cùng, vùng miền của khách sạn được phân chia theo ba khu vực chính của Việt Nam là miền Bắc, miền Trung - Cao Nguyên và miền Nam. Với miền Bắc, các khách sạn tham gia khảo sát tập trung chủ yếu tại thủ đô Hà Nội, Sapa và Hạ Long. Tại miền Trung – Cao Nguyên, các khác sạn tham gia khảo sát ở các khu vực Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nha Trang và Phan Thiết. Miền Nam, các khách sạn được khảo sát tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Vũng Tàu và khu vực sông Mê Kông.

Trong cuộc khảo sát năm nay, chúng tôi không bao gồm phân khúc khách sạn 3-Sao, nguyên nhân do hạn chế về số lượng tham gia cũng như sự thay đổi đáng kể trong thành phần nhóm khách sạn tham gia khảo sát, do đó bản khảo sát năm nay sẽ chỉ tập trung vào phân khúc khách sạn sang trọng tại Việt Nam gồm phân khúc khách sạn 4 và 5-Sao.