insight featured image

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra ngày càng phức tạp dẫn tới tình trạng sản xuất, kinh doanh đình trệ, nhiều doanh nghiệp phải dừng, tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm chí phải đóng cửa, kéo theo đời sống của người lao động trên khắp cả nước rơi vào tình trạng bấp bênh, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để kịp thời ứng phó với tình hình mới, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 và Công văn 1988/BHXH-TST quy định chi tiết và hướng dẫn các thủ tục áp dụng các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh. Theo đó, Grant Thornton Việt Nam xin được cập nhật đến quý doanh nghiệp một số nội dung chính đáng chú ý trong phạm vi chính sách hỗ trợ đã nêu như sau:

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của Grant Thornton trong trường hợp Quý vị cần thêm ý kiến tư vấn chuyên môn liên quan đến việc áp dụng các chính sách nêu trên.