Bản tin nhanh về Thuế

Nghị quyết 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội

Từ đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động toàn diện đến nền kinh tế, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và khả năng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm giai đoạn 2021-2025. Ngày 30 tháng 1 năm 2022, Nghị quyết 11 đã được Chính phủ ban hành với mục tiêu giúp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng, nhằm ổn định nền kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân được sớm thụ hưởng chính sách miễn, giảm thuế, thuận lợi trong việc xuất hóa đơn cũng như kê khai, nộp thuế và triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc, ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15, Bộ Tài chính đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam xin được cập nhật tới quý doanh nghiệp một số nội dung quan trọng thuộc Nghị quyết 11 về các chính sách hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định 15 về quy định chính sách miễn giảm thuế, cụ thể như sau:

Quý doanh nghiệp vui lòng nghiên cứu kỹ các chính sách và rà soát lại điều kiện để được hưởng ưu đãi theo đúng quy định. Xin vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Grant Thornton Việt Nam để được tư vấn chuyên sâu nếu quý doanh nghiệp có bất cứ thắc mắc nào trong quá trình triển khai làm thủ tục áp dụng các chính sách ưu đãi nói trên.