Bản tin Thuế

Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới và một số chính sách quan trọng về thuế

Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam xin được cập nhật tới Quý khách hàng một số văn bản quy phạm pháp luật gần đây cùng với các hướng dẫn chính sách quan trọng về thuế như sau:

 1. Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN
 2. Nghị quyết 84/NQ-CP về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh hậu Covid-19
 3. Công văn số 5977/BTC-TCT về triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP
 4. Nghị định số 57/2020/NĐ-CP sửa đổi biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi

1. Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN

Ngày 2/6/2020, UBTVQH đã ra quyết nghị điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13, cụ thể:

 • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (trước đây ở mức 9 triệu đồng/tháng); và
 • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng (trước đây ở mức 3,6 triệu đồng/tháng).

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

2. Nghị quyết 84/NQ-CP về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh hậu Covid-19

Ngày 29/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Cụ thể, Nghị quyết có một số điểm đáng chú ý như sau:

 • Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 • Giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước.
 • Gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đối với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng 3 năm 2020; thời gian gia hạn không muộn hơn thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Chính phủ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi các quy định về thuế TTĐB để hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước.
 • Cho phép các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài làm việc trong các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, được nhập cảnh vào Việt Nam để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm phù hợp với các quy định về phòng, chống dịch. Nghiêm cấm phân biệt, kỳ thị người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cũng đã ban hành công văn 13413/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 29/5/2020 hướng dẫn cụ thể hơn về công văn và biểu mẫu đăng ký của doanh nghiệp trong trường hợp nhập cảnh vào địa bàn TP HCM.

 • Gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp; cấp giấy phép lao động mới cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài để thay thế cho những người không được nhập cảnh hoặc không nhập cảnh trở lại Việt Nam.
 • Cho phép các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch Covid-19 là khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Ngoài ra, Chính phủ cũng đang trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét và quyết định giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để hỗ trợ trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

3. Công văn số 5977/BTC-TCT về triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Ngày 20/5/2020, Bộ Tài chính ban hành công văn số 5977/BTC-TCT về triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP tới các  Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phụ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Bộ Tài chính lưu ý các nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế TNDN và thuế GTGT tại Điều 3 Nghị định 41. Cụ thể:

(1) Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019:

(2) Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính không trùng năm dương lịch: thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của doanh nghiệp.

(3) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019 theo quy định Luật Quản lý thuế làm tăng số thuế TNDN phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn:

Số thuế được gia hạn xác định theo nguyên tắc tại lưu ý (1) vừa nêu trên, trong đó số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung.

(4) Trường hợp có kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế TNDN năm 2019 và ban hành kết luận trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn nộp thuế thì:

Tổng số thuế được gia hạn được xác định theo nguyên tắc tại lưu ý (1) nêu trên, trong đó số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra.

Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2019.

(5) Đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất được gia hạn số thuế GTGT phải nộp bao gồm số thuế GTGT tại trụ sở chính và số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh.

4. Nghị định số 57/2020/NĐ-CP sửa đổi biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi

Ngày 25/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Một số điểm đáng chú ý như sau:

 • Ban hành Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
 • Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô giai đoạn 2020 – 2024.

Đối tượng áp dụng cho quy định trên bao gồm:

 • Các doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô;
 • Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tự sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô.

Kỳ xét ưu đãi thuế: Tối đa không quá 06 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 hoặc từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 hàng năm.

 • Ngoài ra, bãi bỏ nội dung về "Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thực hiện cam kết WTO từ ngày 01/01/2019 trở đi" tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP và các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 125.

Nghị định 57/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 10/7/2020, trừ quy định tại khoản 3 Điều 2 về thuế suất nhập khẩu ưu đãi với linh kiện ô tô áp dụng từ 01/01/2020.

Vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của Grant Thornton trong trường hợp Quý vị cần thêm ý kiến tư vấn chuyên môn liên quan đến việc áp dụng các chính sách thuế, kế toán, giá chuyển nhượng, các chính sách về lao động, đầu tư và hải quan cũng như các vướng mắc về chính sách pháp luật khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.