Kết quả thanh tra, kiểm tra thuế trong năm 2014, cập nhật chính sách thuế, bảo hiểm xã hội và lao động

Trong bản tin này, Grant Thornton sẽ cập nhật một số thông tin sau:

  1. Thanh tra thuế kết quả kiểm toán thuế trong năm 2014
  2. Độ tin cậy của số thuế GTGT khi thanh toán với tài khoản ngân hàng chưa được đăng ký với cơ quan thuế
  3. Cập nhật về chính sách liên quan thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng trong năm 2015 - Thông tư 96/2015 / TT-BTC.
  4. Thời hạn phát hành thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế.
  5. Thời gian để tính trợ cấp thôi việc.Chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động học tập và làm việc ở nước ngoài, đi công tác hoặc nghỉ do ốm đau lâu dài.

Chúng tôi hy vọng những thông tin cập nhật trên sẽ hữu ích cho công việc của anh/chị. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu anh/chị có những thắc mắc về bản tin này hoặc về dịch vụ của chúng tôi.