Bản tin cập nhật

Trong Bản tin này, chúng tôi muốn cập nhật những thay đổi quan trọng sau đây:

     1. Thuế nhà thầu nước ngoài (FCT) đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh thông qua kho hải quan
     2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) khuyến khích doanh nghiệp đối với thu nhập khác
     3. Không khấu trừ chi phí tiền lương của người lao động nước ngoài không có hợp đồng lao động và giấy phép lao động
     4. Lệ phí trước bạ khi đăng ký lại quyền sở hữu / quyền sử dụng với cơ quan chính phủ
     5. Yêu cầu về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng) trong giá trị gia tăng uy tín thuế và hoàn thuế
     6. Xử lý thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
     7. Thông báo về việc nộp báo cáo hoạt động hàng năm cho Văn phòng đại diện của các công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Qua bản tin này, Grant Thornton Việt Nam muốn cung cấp cho bạn một số điểm đáng chú ý ở trên để bạn tham khảo.

Chúng tôi hy vọng những thông tin cập nhật trên sẽ hữu ích cho công việc của anh/chị. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu anh/chị có những thắc mắc về bản tin này hoặc về dịch vụ của chúng tôi.