Quy chế giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp

Ngày 20 tháng 04 năm 2015, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 742/QD-TCT thay thế Quyết định số 1720/QD-TCT ngày 08 tháng 10 năm 2014 về việc ban hành quy chế giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp. Trong bản tin nhanh lần này, Grant Thornton Việt Nam tóm tắt số điểm đáng lưu ý trong quyết định này để Quý Doanh ngiệp tham khảo.

Chúng tôi hy vọng những thông tin cập nhật trên sẽ hữu ích cho công việc của anh/chị. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu anh/chị có những thắc mắc về bản tin này hoặc về dịch vụ của chúng tôi.