Bản tin số 15/2015

Bản tin số 15/2015

Bản tin cập nhật về Chuyển giá,
Đăng ký doanh nghiệp và lưu ý đối với Doanh nghiệp khi lập kế hoạch tài chính cho năm 2016

Trong bản tin này, chúng tôi muốn cập nhật những thông tin sau:

  1. Tổng Cục thuế chính thức thành lập bộ phận thanh tra giá chuyển nhượng tại Tổng Cục thuế và tại 04 Cục Thuế tỉnh, thành phố: Hà Nội; Hồ Chí Minh; Bình Dương; Đồng Nai
  2. Chính phủ ban hành Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
  3. Chia sẻ kinh nghiệm của Grant Thornton Việt Nam liên quan đến một số quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư mới
  4. Lưu ý tới Doanh nghiệp khi lập kế hoạch tài chính cho năm 2016

Chúng tôi hy vọng những thông tin cập nhật trên sẽ hữu ích cho công việc của anh/chị. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu anh/chị có những thắc mắc về bản tin này hoặc về dịch vụ của chúng tôi.