Bản tin số 16/2015

Bản tin số 16/2015

Bản tin cập nhật
Về mức xử phạt trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và chính sách đối với lao động nữ có hiệu lực kể từ tháng 11 năm 2015 và một số hướng dẫn về chính sách lao động, bảo hiểm và tiền lương

Trong bản tin này, chúng tôi muốn cập nhật những thông tin sau:

  1. Cập nhật mức xử phạt trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2015
  2. Công ty bạn đã tuân thủ với chính sách đối với lao động nữ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2015 chưa?
  3. Hướng dẫn chính sách lao động, bảo hiểm và tiền lương
  • Cách tính trả trợ cấp thôi việc
  • Tham gia bảo hiểm bắt buộc trong thời gian thử việc
  • Tính trả tiền làm thêm giờ, tiền nghỉ lễ, nghỉ phép

Chúng tôi hy vọng những thông tin cập nhật trên sẽ hữu ích cho công việc của anh/chị. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu anh/chị có những thắc mắc về bản tin này hoặc về dịch vụ của chúng tôi.