Bản tin cập nhật
Những điều Doanh nghiệp cần biết về Hoàn thuế GTGT

Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam tóm lược quy trình hoàn thuế GTGT, đưa ra các rủi ro và các khuyến nghị để các Doanh nghiệp (bao gồm các doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam và các nhà thầu nước ngoài) đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tham khảo như sau:

  1. Một số đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT phổ biến
  2. Doanh nghiệp cần thực hiện các bước nào để được hoàn thuế GTGT?
  3. Doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ gì khi đề nghị hoàn thuế GTGT?
  4. Các rủi ro mà Doanh nghiệp cần biết trước khi nộp Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT
  5. Grant Thornton Việt Nam có thể hỗ trợ gì cho Doanh nghiệp khi Doanh nghiệp cần hoàn thuế GTGT?

Xin vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Grant Thornton Việt Nam nếu Doanh nghiệp cần hỗ trợ thêm.