article banner
Bản tin số 2/2015

Bản tin số 2/2015

Cập nhật về lao động và thuế

Trong Bản tin này, chúng tôi muốn cập nhật những thay đổi quan trọng sau đây:

     1.Nghị định số 05/2015 / -CP ngày 12 tháng 1 năm 2015 hướng dẫn chi tiết
     về việc thực hiện Bộ luật Lao động.
     2. Nghị quyết số 99 / NQ-CP bãi miễn thị thực cho công dân của một số nước: Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Na Uy, Vương quốc Thụy Điển và Cộng hòa Phần Lan.
     3. Ưu đãi thuế TNDN.
     4. Làm thế nào để:
     - Xác định các hoạt động trốn thuế
     - Tính thuế GTGT vấn đề hoá đơn hàng hoá trong nội bộ tiêu thụ
     - Khai thuế TNCN đối với các khoản phí hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia nước ngoài
      5. Lưu ý cho doanh nghiệp vào ngày đáo hạn nộp báo cáo kiểm toán quyết toán thuế lợi nhuận.

Qua bản tin này, Grant Thornton Việt Nam muốn cung cấp cho bạn một số điểm đáng chú ý ở trên để bạn tham khảo.

Chúng tôi hy vọng những thông tin cập nhật trên sẽ hữu ích cho công việc của anh/chị. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu anh/chị có những thắc mắc về bản tin này hoặc về dịch vụ của chúng tôi.