Bản tin số 4/2015

Bản tin số 4/2015

Cập nhật hướng dẫn về thanh toán và thuế

Trong Bản tin này, chúng tôi muốn cập nhật những thay đổi quan trọng sau đây:

    1.
Thông tư số 09/2015 / TT-BTC ngày 29 Tháng 1 năm 2015 có hiệu lực từ ngày 17 Tháng Ba 2015 trong đó quy định rằng doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt (giấy hoặc tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) trong việc góp vốn, mua, bán, chuyển nhượng phần vốn góp tại các doanh nghiệp khác.
    2.
Công văn số 480 / CT-TTHT do Cục thuế Hải Dương vào ngày 05 tháng 2 2015 liên quan đến chi phí tiền lương làm thêm giờ.
    3.
Công văn số 552 / CT-TTHT do Cục thuế Hải Dương vào ngày 09 tháng 2 năm 2015 về việc thay đổi thời gian hữu dụng khấu hao tài sản cố định.
    4.
Bộ Tài chính thúc đẩy các chương trình đào tạo chuyển giá nhằm cải thiện chuyển giao kỹ năng kiểm toán giá cho cán bộ thuế & Giám sát của Grant Thornton Việt Nam về chuyển giá kiểm toán.

Qua bản tin này, Grant Thornton Việt Nam muốn cung cấp cho bạn một số điểm đáng chú ý ở trên để bạn tham khảo.

Chúng tôi hy vọng những thông tin cập nhật trên sẽ hữu ích cho công việc của anh/chị. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu anh/chị có những thắc mắc về bản tin này hoặc về dịch vụ của chúng tôi.