Bản tin số 5/2015

Bản tin số 5/2015

Cập nhật các hướng dẫn về Thuế

Trong Bản tin này, chúng tôi muốn cập nhật những tin tức quan trọng sau đây:

  1. Thông tư số 26/2015 / TT-BTC hướng dẫn về nội dung của thuế giá trị gia tăng ( "GTGT"), quản lý thuế và hóa đơn.
  2. Công văn số 1694 / BTC-CST do Bộ Tài chính về 3 tháng 2 năm 2015 về việc xử lý thuế TNDN đối với các chính sách bảo hiểm y tế được mua bởi các doanh nghiệp.
  3. Công văn số 594 / TCT-TNCN của TCT trên 12 Tháng Hai năm 2015 liên quan đến việc xử lý thuế TNDN cho việc đi lại, chi phí ăn nghỉ trả bởi công ty nước ngoài cho người lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp Việt.
  4. Đặc biệt ưu đãi thuế nhập khẩu để thực hiện ASEAN - Nhật Bản và Việt Nam - Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Nhật Bản trong thời gian 2015 - 2019 thông qua Thông tư 24/2015 / TT-BTC Thông tư 25/2015 / TT-BTC.

Qua bản tin này,Grant Thornton Việt Nam muốn cung cấp cho bạn một số điểm đáng chú ý ở trên để bạn tham khảo.

Chúng tôi hy vọng những thông tin cập nhật trên sẽ hữu ích cho công việc của anh/chị. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu anh/chị có những thắc mắc về bản tin này hoặc về dịch vụ của chúng tôi.