article banner
Bản tin số 7/2015

Bản tin số 7/2015

Xu hướng mới của Cơ quan thuế Việt Nam trong việc công khai kết luận thanh tra thuế tại Doanh nghiệp

Trong các cuộc thanh tra thuế gần đây, Cơ quan thuế ngày càng có xu hướng công bố một cách rộng rãi kết quả thanh tra thuế của Doanh nghiệp tới các cơ quan thông tin đại chúng. Việc công khai này có tác động tích cực trong việc minh bạch thông tin thanh tra . Tuy nhiên, xét về góc độ doanh nghiệp, việc công khai thông tin kết quả thanh tra có thể mang lại những tác động không mong muốn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
Trong bản tin nhanh này, Grant Thornton Việt Nam cung cấp tới Quý Doanh nghiệp một số cơ sở pháp lý về công khai kết luận thanh tra thuế mà Tổng Cục thuế/Bộ Tài chính mới công bố và một vài khuyến nghị.

Chúng tôi hy vọng những thông tin cập nhật trên sẽ hữu ích cho công việc của anh/chị. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu anh/chị có những thắc mắc về bản tin này hoặc về dịch vụ của chúng tôi.