Bản tin số 8/2015

Bản tin số 8/2015

Trình tự thực hiện thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) tại Việt Nam

Các ứng dụng của APA là một phương pháp hiệu quả trong việc quản lý rủi ro về chuyển giá và đảm bảo tuân thủ các quy định về chuyển giá. APA đã được sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp đa quốc gia tại Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, vv. Đối với Việt Nam, việc áp dụng APA vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm.
Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam muốn làm nổi bật điểm đáng chú ý của hồ sơ đề nghị APA được hướng dẫn bởi Quyết định số 558 / -CT ngày 23 Tháng Ba năm 2014 của Bộ Tài chính.

Chúng tôi hy vọng những thông tin cập nhật trên sẽ hữu ích cho công việc của anh/chị. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu anh/chị có những thắc mắc về bản tin này hoặc về dịch vụ của chúng tôi.