article banner
Bản tin thuế

5 cách để có được chiến lược thuế và chính sách quản trị thuế tốt

Các cuộc thanh tra thuế của cá nhân và các doanh nghiệp ngày càng nhiều và có quy mô lớn đồng nghĩa với việc các rủi ro liên quan đến chiến lược thuế và chính sách quản trị thuế của các doanh nghiệp ngày càng nhiều hơn. Dưới đây là năm cách để Doanh nghiệp ứng biến kịp thời trong thời đại có nhiều sự biến động về thuế.

Benjamin Franklin, một trong những nhà lập quốc của Hoa Kỳ nói rằng có hai điều chắc chắn tồn tại trên thế giới này, cái chết và thuế. Hiện nay, các thông tin về thuế xuất hiện thường xuyên và sẽ không bao giờ vắng mặt trên các bản tin.

Đối với các Doanh nghiệp cho rằng việc thanh tra thuế chỉ áp dụng đối với các tập đoàn đa quốc gia thì họ cần suy xét lại. Các doanh nghiệp cỡ vừa có thể không bị giới truyền thông nhòm ngó đến và có thể không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các chính sách thuế quốc tế mới (ví dụ như chương trình Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận) nhưng các doanh nghiệp này cần có chiến lược thuế và quản trị tương ứng.

Chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp không nên chỉ bắt đầu áp dụng chiến lược thuế và quản trị thuế khi có thanh tra thuế. Mặc dù theo kinh nghiệm của chúng tôi, phần lớn các doanh nghiệp cỡ vừa áp dụng cách này. Cách chính sách và chiến lược thuế cần được áp dụng bài bản vì những lợi ích mà nó mang lại.

Không nên để vì lợi ích thuế là nhân tố điều chỉnh nhưng các vấn đề về thuế cần được cân nhắc sớm. Doanh nghiệp càng sớm áp dụng các chính sách quản trị và chiến lược thuế tốt thì cách chính sách này sẽ sớm trở thành một phần trong các quy trình và thủ tục của Doanh nghiệp, theo đó, các rủi ro bị điều chỉnh thuế liên quan sẽ giảm đi.

Vậy Doanh nghiệp cần làm gì để đảm bảo các chiến lược và chính sách quản trị thuế có hiệu quả?

  1. Thực hiện một chiến lược thuế
  2. Xác định các rủi ro thuế
  3. Chuẩn hóa cơ chế kiểm soát thuế của DN
  4. Thực hiện soát xét toàn diện các rủi ro thuế
  5. Tối ưu hóa các ưu đãi thuế