Trong bản tin tháng này, Grant Thornton Việt Nam xin cập nhật các chính sách thuế, lao động và hải quan tới Quý vị như sau:

1.Một số thay đổi về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016.

2.Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung về hoạt động đầu tư thường xuyên trước năm 2014.

3.Bảo hiểm dưỡng lão của Nhật Bản

4.Thủ tục xác nhận miễn thuế TNCN cho chuyên gia dự án có nguồn hỗ trợ ODA.

5.Doanh nghiệp đóng 1% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1 tháng 7 năm 2016.

6.Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2016

7.Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng theo hợp đồng được ký kết và được đưa lên phương tiện vận chuyển trước ngày 1 tháng 7 năm 2016.