article banner
Bản tin thuế

Bản tin cập nhật thuế Tháng 12/ 2016

Trong bản tin tháng này, Grant Thornton Việt Nam cập nhật các chính sách thuế, công đoàn và hải quan như sau để Quý Doanh nghiệp tham khảo

  • Thông tư 173/2016/TT-BTC về điều kiện hoàn thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2016
  • Các trường hợp không được hoàn thuế GTGT kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016
  • Chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
  • Tăng tiền phụ cấp ăn giữa ca, ăn trưa
  • Tổng Cục thuế yêu cầu ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lợi dụng bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu NSNN
  • Đóng phí công đoàn năm 2017
  • Thuế GTGT 10% áp dụng đối với dịch vụ sửa khuôn
  • Miễn thuế nhập khẩu của nguyên vật liệu nhập khẩu trước ngày 01 tháng 9 năm 2016