Trong bản tin tháng này, Grant Thornton ViệtNam cập nhật các chính sách thuế, hải quan như sau để Quý Doanh nghiệp tham khảo:

1.Hướng dẫn từ Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT và mức tiền chậm nộp từ 1 tháng7 năm 2016

2.Thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2016

3.Chi tài trợ cho khách hàng không được xác định là chi phí hợp lý

4.Chi phí thuê nhà của cá nhân

5.Chi phí học thạc sĩ cho người lao động được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ

6.Phê duyệt “Hiệp định song phương và tài liệu kèm theo để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”

7.Thủ tục sơ hủy, tiêu hủy và hoàn thuế đối với hàng hóa bị lỗi của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

8.Thủ tục điều chỉnh thời hạn hiệu lực hợp đồng gia công

9.Kinh doanh mua bán hàng hoá của Doanh nghiệp chế xuất