article banner
Bản tin thuế

Thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 25 tháng 01 năm 2016, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (‘’Nghị định 07’’).

Nghị định 07 có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2016, thay thế Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 và bãi bỏ Điều 2 Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại.

Trong Bản tin lần này, Grant Thornton Việt Nam chia sẻ với các Quý vị

  1. Quy định về thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
  2. Một số lưu ý và khuyến nghị thực tiễn của Grant Thornton Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng những thông tin cập nhật trên sẽ hữu ích cho công việc của anh/chị. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu anh/chị có những thắc mắc về bản tin này hoặc về dịch vụ của chúng tôi.