Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam cập nhật chính sách thuế như sau để Quý Doanh nghiệp tham khảo:

  1. Tổng Cục thuế công bố kết quả thanh tra, kiểm tra thuế năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016
  2. Cơ quan thuế tập trung vào thanh tra chuyển giá
  3. Grant Thornton Việt Nam hỗ trợ các Doanh nghiệp