article banner
Bản tin về thuế

Tổng Cục thuế công bố kết quả thanh tra thuế năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016

Tổng Cục thuế công bố kết quả  thanh tra, kiểm tra thuế năm 2015  và 6 tháng đầu năm 2016 và chỉ đạo  tập trung vào thanh tra chuyển giá, bao gồm:

1. Tổng Cục thuế công bố kết quả thanh tra, kiểm tra  thuế năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016

2. Cơ quan thuế tập trung  vào thanh tra chuyển giá

3. Grant Thornton Việt Nam  hỗ trợ các Doanh nghiệp