Những năm gần đây, Công nghệ thông tin (“CNTT“) được Nhà nước Việt Nam đánh giá là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, doanh thu cao, có giá trị xuất khẩu lớn. Theo nghiên cứu công bố tại Sách trắng 2016 của Eurocham, ngành CNTT của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ 11,6% trong giai đoạn 2015 đến 2019. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách ưu tiên hỗ trợ cho các Doanh nghiệp (DN) hoạt động trong ngành CNTT.

Bên cạnh đó, trước bối cảnh bùng nổ của mạng, dịch vụ Internet và các thiết bị kết nối, kho địa chỉ Internet trên nền IPv4 của Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung đang cạn kiệt dần. Việc chuyển sang ứng dụng địa chỉ IPv6 là vô cùng cần thiết nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định của Internet cũng như khắc phục các nhược điểm trong thiết kế của phiên bản cũ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6 tại Việt Nam, trong bản tin lần này, Grant Thornton Việt Nam sẽ chia sẻ với các Quý vị:

  1. Các ưu đãi đối với dự án đầu tư trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6 (“lĩnh vực hỗ trợ IPv6”)
  2. Ưu đãi với nhân lực hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ IPv6
  3. Các hỗ trợ của Grant Thornton Việt Nam đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực hỗ trợ IPv6