Trong bản tin này, Grant Thornton thảo luận xem liệu người nước ngoài là các nghệ sỹ, ca sỹ, vận động viên, cầu thủ bóng đá và các siêu mẫu tham gia các hoạt động biểu diễn, thể thao có nghĩa vụ phải nộp thuế TNCN cho thời gian biểu diễn tại Việt Nam hay không?

Theo quy định của nội luật của Việt Nam thì thu nhập từ việc tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác và một số khoản lợi ích không bằng tiền như khách sạn, phương tiện di chuyển cho cá nhân được xác định là khoản thu nhập chịu thuế tại Việt Nam. Như vậy, người nước ngoài là các nghệ sỹ, ca sỹ, vận động viên, cầu thủ bóng đá và các siêu mẫu tham gia các hoạt động biểu diễn, thể thao có nghĩa vụ phải nộp thuế TNCN cho thời gian biểu diễn tại Việt Nam. Trong trường hợp đơn vị tổ chức ở Việt Nam trả phí dịch vụ cho Công ty quản lý nước ngoài thì khoản thanh toán này sẽ chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam.Một số ví dụ như sau:

Ví dụ 1: Trong năm, theo lời mời của Công ty biểu diễn V của Việt Nam thì một ca sỹ là đối tượng cư trú của Hàn Quốc đã có một buổi biểu diễn tại Việt Nam và nhận được khoản thù lao là 500 triệu VNĐ. Ngoài ra, ca sĩ này được công ty V chi trả tiền khách sạn và phương tiện di chuyển riêng. Thời gian ca sỹ hiện diện tại Việt Nam để tham gia đợt biểu diễn là 3 ngày. Theo quy định của luật thuế tại Việt Nam thì ca sỹ này có nghĩa vụ nộp thuế TNCN tại Việt Nam cho khoản thù lao nhận được cũng như các khoản lợi ích không bằng tiền (tiền khách sạn và phương tiện di chuyển riêng)

Ví dụ 2: Ca sỹ Hàn Quốc sang biểu diễn tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng (được đàm phán và ký kết tại Hàn Quốc) giữa Công ty biểu diễn V của Việt Nam và Công ty X của Hàn Quốc. Theo quy định của luật thuế tại Việt Nam thì khoản thu nhập của Công ty X từ hợp đồng này sẽ phải chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam. Trường hợp hợp đồng tách riêng phí dịch vụ và các lợi ích không bằng tiền cho ca sĩ của công ty X thì cả hai khoản này đều được coi là thu nhập của công ty X và chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế (“Hiệp định thuế”) đối với thu nhập với 75 nước/vùng lãnh thổ trên thế giới. Hiệp định thuế sẽ hỗ trợ việc loại bỏ đánh thuế trùng, phân loại thu nhập mà Việt Nam hoặc nước bạn sẽ là bên đánh thuế vào thu nhập. Trong đó, các Hiệp định thuế thường dành riêng một điều khoản quy định cho các đối tượng là nghệ sỹ và vận động viên. Do đó, việc xem xét cụ thể điều khoản theo từng Hiệp định thuế có vai trò rất quan trọng trong việc xác định nghĩa vụ thuế phát sinh hay không đối với các cá nhân, công ty nước ngoài có thu nhập từ hoạt động biểu diễn tại Việt Nam.

Khi nghĩa vụ thuế phát sinh, nếu các nghệ sỹ, ca sỹ, vận động viên, cầu thủ bóng đá, các siêu mẫu nhận thu nhập cho hoạt động biểu diễn tại Việt Nam thông qua chi trả bởi Công ty quản lý, Đội bóng ở nước ngoài thì cá nhân này có nghĩa vụ trực tiếp kê khai thuế TNCN với Cơ quan thuế Việt Nam.

Việc chậm trễ kê khai thuế theo quy định của Việt Nam có thể dẫn tới các rủi ro như các khoản phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, phạt chậm nộp thuế hay nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng tới uy tín và danh tiếng của các nghệ sỹ, ca sỹ, vận động viên, cầu thủ bóng đá, các siêu mẫu và Công ty quản lý nước ngoài khi có vi phạm thuế xảy ra và bị công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các nghệ sỹ, ca sỹ, vận động viên, cầu thủ bóng đá, các siêu mẫu và các Công ty quản lý, Đội bóng nước ngoài trong việc tuân thủ với quy định thuế của Việt Nam, Grant Thornton sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ để đảm bảo tính đúng, tính đủ và kịp thời nghĩa vụ thuế TNCN phát sinh hay áp dụng một cách phù hợp các điều khoản của từng Hiệp định thuế cho từng trường hợp cụ thể.

Vui lòng liên hệ với các chuyên gia thuế của Grant Thornton để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.