Bản tin thuế

Bản tin về thuế 04/2017

Trong bản tin tháng này, Grant Thornton Việt Nam cập nhật về chính sách về thuế đối với các giao dịch với Uber, Agoda.com; Traveloka.com; Booking.com; Expedia.com… để Quý Doanh nghiệp tham khảo như sau:

1. Khai thuế GTGT, thuế TNCN đối với các cá nhân kinh doanh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Uber.

Cục thuế Hà Nội có công văn hướng dẫn chi tiết như sau:

 • Uber hoặc tổ chức được Uber ủy quyền có trách nghiệm kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Uber theo tỷ lệ thuế GTGT 3% và thuế TNCN là 1,5% tính trên doanh thu cá nhân được hưởng theo hợp đồng.
 • Trường hợp cá nhân kinh doanh vận tải đang kê khai, nộp thuế theo phương pháp khoán có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Uber thì doanh thu khoán không bao gồm doanh thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với Uber.
 • Trường hợp cá nhân kinh doanh vận tải chi phát sinh hoạt động kinh doanh theo hợp đồng hợp tác với Uber thì không phải kê khai, nộp thuế tại các chi cục thuế.

2. Chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động của các Công ty có trụ sở tại nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử, đặt phòng tại Việt Nam.

Theo Bộ Tài chính thì Công ty có trụ sở tại nước ngoài kinh doanh đặt phòng tại Việt Nam theo hình thức trực tuyến (NTNN) như Agoda.com; Traveloka.com; Booking.com; Expedia.com; ... không đáp ứng điều kiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN khi ký kết hợp đồng với các Cơ sở lưu trú ở Việt Nam (như khách sạn, nhà nghỉ) thì thực hiện nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu hoa hồng được hưởng theo tỷ lệ như sau:

 • Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được hưởng là 5%.
 • Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu được hưởng là 5%.

Cơ sở lưu trú có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho NTNN theo các quy định nêu trên. Trong quá trình thực hiện, các Cục Thuế rà soát, hỗ trợ các Cơ sở lưu trú trong việc xác định nghĩa vụ thuế và kê khai, nộp thuế theo quy định, cụ thể:

 • Trường hợp khách hàng thuê phòng trả tiền trực tiếp cho Cơ sở lưu trú ở Việt Nam, sau đó Cơ sở lưu trú trả tiền hoa hồng môi giới đặt phòng cho NTNN thì Cơ sở lưu trú có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho NTNN.
 • Trường hợp khách hàng thuê phòng trả tiền trực tiếp cho NTNN, sau đó NTNN chuyển tiền phòng cho Cơ sở lưu trú và giữ lại tiền hoa hồng được hưởng thì:
  • Đối với trường hợp Cơ sở lưu trú và NTNN đã ký hợp đồng thì cơ sở lưu trú có trách nhiệm thông báo cho NTNN biết nghĩa vụ thuế và khai, nộp thuế nhà thầu thay NTNN.
  • Đối với trường hợp Cơ sở lưu trú và NTNN chưa ký hợp đồng thì cơ sở lưu trú phải xác định rõ nghĩa vụ thuế của NTNN khi ký hợp đồng và Cơ sở lưu trú có trách nhiệm khai, nộp thuế nhà thầu thay cho NTNN.