Bản tin thuế

Cập nhật hướng dẫn chính sách thuế

Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam xin được cập nhật tới Quý khách hàng một số hướng dẫn chính sách thuế, như sau:

1. Cải cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

Bộ tài chính- Tổng cục thuế vừa ban hành công văn số 4253/TCT-CS ngày 20 tháng 9 năm 2017 giới thiệu một số điểm mới tại thông tư số 93/2017/TT-BTC, theo đó:

Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:

  • Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
  • Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT

Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

Công văn này cũng hướng dẫn việc bãi bỏ Mẫu 06/GTGT khi đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 01 tỷ đồng và khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.

2. Nghĩa vụ về thuế GTGT của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

Ngày 12 tháng 9 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 4107/TCT-KK hướng dẫn việc quản lý nghĩa vụ kê khai đối với DNCX thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu chi tiết như sau:

  • DNCX không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động sản xuất để xuất khẩu nên không phải kê khai thuế GTGT với cơ quan thuế cho hoạt động này.
  • Tuy nhiên, trường hợp ngoài hoạt động sản xuất để xuất khẩu, DNCX còn được cấp phép để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam thì hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, DNCX phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế nội địa và thực hiện mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam, không hạch toán chung vào hoạt động sản xuất, đồng thời phải bố trí khu vực riêng để lưu giữ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu.

Qua tìm hiểu, Cục thuế Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể cho một doanh nghiệp qua CV số 45692/CT-HTr ngày 08/07/2016 hướng dẫn về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế khi được cấp quyền xuất, nhập khẩu hàng hóa trong nội địa Việt Nam theo quy định tại điều 11, thông tư số 80/2012/TT-BTC nay được sửa đổi bởi điều 12, 13 thông tư 95/2016/TT-BTC. Theo đó, DN này phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định đối với hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam..

3. Sử dụng hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Ngày 11 tháng 9 năm 2017 Tổng Cục thuế ban hành công văn số 4094/TCT-CS về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

Trường hợp người nộp thuế đang trong thời gian bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp: “thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng”, theo đó, về nguyên tắc người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn. Nếu người nộp thuế sử dụng hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế này thì đây là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

4. Thuế TNDN đối với cổ tức nhận được cho giai đoạn trước ngày đầu tư và lãi tiền gửi từ doanh thu bán chứng khoán

Bộ Tài chính-Tổng cục thuế vừa ban hành công văn số 4085/TCT-DNL ngày 11/09/2017 hướng dẫn thuế TNDN trong các trường hợp cổ tức nhận được cho giai đoạn trước ngày đầu tư và lãi tiền gửi từ doanh thu bán chứng khoán như sau:

  • Trường hợp thu tiền mặt từ việc bán chứng khoán và gửi tại ngân hàng số tiền trên thì thu nhập từ lãi tiền gửi này là khoản thu tài chính khác, thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, không phải phát hành hóa đơn GTGT đối với khoản thu tài chính này.
  • Đối với số cổ tức nhận được cho giai đoạn trước ngày đầu tư được ghi giảm giá trị khoản đầu tư, ghi nhận là thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho toàn bộ số cổ tức này tại thời điểm xác nhận quyền nhận được cổ tức.

5. Mẫu kê khai giao dịch liên kết đối với năm tài chính kết thúc sau ngày 1/5/2017 (là ngày hiệu lực của Nghị định 20/2017/NĐ-CP)

Một trong những điểm chưa rõ ràng của Nghị định 20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 20”) và Thông tư số 41/2017/TT-BTC (“Thông tư 41”) về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết là thời điểm hiệu lực (ngày hiệu lực của cả hai văn bản đều là ngày 1/5/2017). Hiện tại, dựa trên các trao đổi không chính thức với các cơ quan thuế, việc áp dụng quy định mới tại Nghị định 20 và Thông tư 41 có thể được hiểu là đối với các doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc sau ngày 1/5/2017.

Như vậy, theo cách hiểu này, đối với các doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc sau ngày 1/5/2017 (ví dụ: năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2017) thì sẽ phải áp dụng các quy định mới tại Nghị định 20 và Thông tư 41, một trong số đó là lập và nộp Mẫu kê khai giao dịch liên kết (Mẫu 01 – Nghị định 20) thay thế cho Phụ lục 03-7/TNDN trước đây.

Việc áp dụng quy định mới tại Nghị định 20 và Thông tư 41 có thể được hiểu là đối với các doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc sau ngày 1/5/2017.

Về vấn đề này, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành công văn số 63347/CT-TTHT Ngày 21/9/2017 theo đó khẳng định trường hợp doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2017 thì phải áp dụng quy định mới, theo đó lập và kê khai Mẫu 01 theo hướng dẫn tại Nghị định 20 và Thông tư 41.

Tuy nhiên chúng tôi lưu ý cho đến thời điểm hiện tại, hệ thống phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK của Tổng cục thuế chưa hỗ trợ lập Mẫu 01, do đó, trong trường hợp áp dụng quy định mới, các doanh nghiệp sẽ phải kê khai Mẫu 01 bằng bản cứng.

Trong trường hợp áp dụng quy định mới, các doanh nghiệp sẽ phải kê khai Mẫu 01 bằng bản cứng.

Mặc dù vậy, chúng tôi lưu ý các doanh nghiệp ở các địa phương khác với địa bàn Hà Nội nên trao đổi trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để xác nhận lại cách làm mà cơ quan thuế yêu cầu (về việc sử dụng Mẫu 01 hay Phụ lục 03-7/TNDN trong trường hợp này) do cách hiểu và áp dụng văn bản mới của mỗi địa phương có thể khác nhau.

Vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của Grant Thornton nếu Quý vị cần sự tư vấn liên quan đến thuế, giấy phép lao động cho người nước ngoài hay các vướng mắc về chính sách pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.