Trong bản tin tháng này, Grant Thornton Việt Nam cập nhật về chính sách về kiểm toán, chuyển giá, thuế, hải quan và đầu tư để Quý Doanh nghiệp tham khảo như sau:

1. Lưu ý tới Doanh nghiệp về thời hạn nộp báo cáo kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế và hải quan

Đối với các Doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2016, chúng tôi xin lưu ý thời hạn cuối cùng để nộp các báo cáo và tờ khai quyết toán thuế là ngày 31 tháng 3 năm 2017.

 • Báo cáo tài chính có kèm báo cáo kiểm toán. Lưu ý rằng trong trường hợp Doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán độc lập thì chi nhánh cũng phải có báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 • Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập Doanh Nghiệp kèm theo đầy đủ các phụ lục phát sinh.
 • Tờ khai thông tin giao dịch liên kết theo mẫu 03-7/TNDN.
 • Tờ khai quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân cho năm dương lịch 2016.

Ngoài các khoản phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, phạt nộp chậm do chậm nộp tờ khai quyết toán thuế nêu trên thì đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính, nếu nộp Báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không đính kèm báo cáo kiểm toán sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Grant Thornton lưu ý Doanh nghiệp rằng nếu Doanh nghiệp đăng ký Danh mục miễn thuế nhập khẩu có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trong năm tài chính cho Cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Xin liên hệ với các chuyên gia của Grant Thornton nếu Quý vị muốn có sự hỗ trợ liên quan đến Báo cáo kiểm toán, lập/soát xét các tờ khai thuế, xác định giá trong giao dịch liên kết và tư vấn các thủ tục hải quan liên quan.

2. Định giá trong giao dịch liên kết khi thực hiện hoạt động nghiên cứu, thiết kế bản vẽ sản phẩm về điện, điện tử cho các Doanh nghiệp trong cùng tập đoàn

Cục thuế Bắc Ninh có công văn hướng dẫn rằng trường hợp Doanh nghiệp có Trung tâm thiết bị điện (là 1 bộ phận của Doanh nghiệp) thực hiện hoạt động nghiên cứu, thiết kế bản vẽ sản phẩm về điện, điện tử. Sản phẩm nghiên cứu, thiết kế bản vẽ sản phẩm về điện, điện tử được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp (i) và cung cấp cho các doanh nghiệp trong cùng tập đoàn ở nước ngoài (ii) sử dụng thì:

 • Hoạt động nghiên cứu, thiết kế bản vẽ các sản phẩm về điện, điện tử cho các DN trong cùng tập đoàn ở nước ngoài (ii) là hoạt động cung cấp dịch vụ của DNCX bán ra nước ngoài.
 • Số tiền từ (ii) là doanh thu cung cấp dịch vụ của Doanh nghiệp. Do Doanh nghiệp thực hiện cung cấp dịch vụ (ii) cho các Doanh nghiệp trong cùng tập đoàn thuộc giao dịch giữa các bên có quan hệ liên kết. Doanh nghiệp phải căn cứ Thông tư 66/2010/TT-BTC để xác định doanh thu tính thu nhập chịu thuế đối với giao dịch (ii) theo quy định.

Vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Grant Thornton nếu Quý vị muốn có sự hỗ trợ và tư vấn về việc xác định giá trong giao dịch liên kết tuân thủ với các quy định về quản lý giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết, chống chuyển giá, chống thất thu Ngân sách Nhà Nước Việt Nam.

3. Thay đổi mức thu và bổ sung đối tượng nộp, miễn nộp lệ phí môn bài từ 01/01/2017

Theo quy định mới, kể từ ngày 01/01/2017, thuế môn bài được đổi tên thành lệ phí môn bài. Mức thu lệ phí môn bài được rút gọn lại thành 02 bậc đối với tổ chức kinh doanh và 03 bậc đối với cá nhân kinh doanh. Cụ thể như sau:

 • Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng là 3 triệu đồng/năm và 10 tỷ đồng trở xuống là 2 triệu đồng/năm.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác chịu mức phí môn bài 1 triệu đồng/năm.
 • Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Doanh nghiệp lưu ý thời hạn nộp thuế môn bài cho năm 2017 là ngày 30 tháng 1 năm 2017. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động. Tuy nhiên, tết âm lịch sẽ bắt đầu trong tháng 1 năm 2017 nên chúng tôi khuyến nghị các Doanh nghiệp thực hiện trước tết âm lịch.

Các Doanh nghiệp cũng nên rà soát lại các địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện để đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ lệ phí mới này.

4. Hướng dẫn về kê khai một số chỉ tiêu của Bản cam kết thu nhập thấp (mẫu 02/CK-TNCN)

Theo quy định hiện hành, Bản cam kết thu nhập thấp áp dụng đối với cá nhân cư trú, không ký hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng để được tạm miễn khấu trừ thuế TNCN tại thời điểm nhận thu nhập.
Cục thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn trường hợp cá nhân có thu nhập làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC thì số tiền khai tại mục (*) (thuộc mẫu 02/CK-TNCN) về chỉ tiêu tổng thu nhập được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh trong năm tính thuế.

Ví dụ:

 • Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.
 • Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai = 108 triệu đồng + 3,6 triệu đồng x 10 tháng

                   = 144 triệu đồng

Grant Thornton Việt Nam khuyến nghị các Doanh nghiệp soát xét lại các Mẫu 02/CK-TNCN đang lưu giữ để đảm bảo điền đúng thông tin.

5. Khấu trừ chi phí đi công tác nước ngoài cho người lao động

Cục thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành công văn số 10219/CT-TTHT hướng dẫn trường hợp doanh nghiệp cử nhân viên đi công tác nước ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Theo đó, quy định để được khấu trừ các chi phí phát sinh như sau:

 • Các khoản chi tiền đi công tác (tiền vé máy bay, tiền khách sạn, tiền ăn uống) có đầy đủ hóa đơn, chứng từ của nước sở tại, quyết định cử đi công tác, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản chi phí trên 20 triệu đồng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
 • Khoản thuế GTGT phát sinh ở nước ngoài không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

6. Hướng dẫn thêm trường hợp không được miễn thuế, hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Qua công tác kiểm tra, rà soát về cơ sở sản xuất đối với các doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, tại Cơ quan Hải quan một số tỉnh thành có các trường hợp như sau:

 • Doanh nghiệp không có cơ sở sản xuất, không tổ chức sản xuất mà thuê các đơn vị khác sản xuất lại.
 • Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất nhưng chưa đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bằng sản xuất, nhà xưởng.
 • Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất, có quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bằng sản xuất, nhà xưởng.

Đối với các trường hợp Doanh nghiệp không có cơ sở sản xuất mà thuê các Doanh nghiệp khác sản xuất lại thì Tổng Cục Hải quan có hướng dẫn rằng trường hợp Doanh nghiệp không có cơ sở sản xuất, không tổ chức sản xuất mà thuê các Doanh nghiệp khác sản xuất lại hoặc doanh nghiệp có cơ sở sản xuất nhưng chưa đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bằng sản xuất, nhà xưởng thì không được miễn thuế, không được hoàn thuế nhập khẩu.

7. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện từ năm 2017 trở đi

Quốc hội thông qua Luật số 03/2016/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 thì:

 • “Kinh doanh pháo nổ” được xếp vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
 • Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nay chỉ còn 243 ngành, nghề (quy định hiện hành là 268 ngành, nghề).

Riêng ngành nghề kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị và sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô trở thành ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017.

Vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Grant Thornton nếu các nhà đầu tư có nhu cầu tư vấn thành lập doanh nghiệp hay mở rộng dự án đầu tư tại Việt Nam.