Bản tin thuế

Cập nhật chính sách thuế đối với hoạt động của Quỹ Đầu tư Bất động sản, thuế TNCN và Giấ.....

Trong bản tin tháng này, Grant Thornton Việt Nam cập nhật các chính sách thuế và pháp luật để Quý Doanh nghiệp tham khảo như sau:

  1. Tổng Cục thuế hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến hoạt động của Quỹ đầu tư bất động sản
  2. Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) đối với hoạt động môi giới và hoạt động hợp tác kinh doanh với cá nhân
  3. Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam