article banner
Đăng trên báo Đầu Tư Chứng Khoán

Đây là thời điểm cho một cuộc Kiểm toán Kỹ thuật số

Claude Spiese Claude Spiese

Vậy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đang diễn ra như thế nào đối với công ty của bạn?

Đó là một cách bắt chuyện tuyệt vời tại những cuộc họp mặt dành cho các lãnh đạo kinh doanh cấp cao.

Câu trả lời có thể sẽ khác nhau cho từng người, ví dụ như "Chúng tôi vẫn đang xem xét ..." cho đến "Tôi đang đau đầu vì nó!" Nhưng thay vì huyên thuyên về các công nghệ mới nhất mà công ty đang thử nghiệm, cuộc thảo luận nên tập trung vào ba câu hỏi: (i) “các hệ thống và sáng kiến kỹ thuật số đang thực hiện và dự định sẽ thực hiện có phù hợp với mục đích kinh doanh của công ty không?”; (ii) “những rủi ro bắt nguồn từ các hệ thống và dự án kỹ thuật số bên trong và bên ngoài doanh nghiệp của bạn là gì?”, và (iii) “bạn có đang quản lý tốt yếu tố kỹ thuật số để đảm bảo tính phù hợp với doanh nghiệp và giảm thiểu rủi ro kinh doanh?”.

Dù ở quy mô hay giai đoạn nào trên hành trình kỹ thuật số của doanh nghiệp, rất ít người có thể tự tin trả lời những câu hỏi trên. Và đây có lẽ là lúc chúng ta nên lùi lại một bước và tiến hành một cuộc Kiểm toán kỹ thuật số.

“Sự cấp bách của việc chuyển đổi kỹ thuật số hiện tại đã được nhìn nhận rộng rãi”, ông Claude Spiese, Cố vấn Cấp cao về Dịch vụ Tư vấn Kỹ thuật số tại Grant Thornton Việt Nam bình luận: “Điều này bao gồm: hiện thực hoá các cải tiến lượng tử trong hoạt động kinh doanh; vượt qua những thách thức kỹ thuật số mang tính đột phá; và hướng đến các mô hình kinh doanh có lợi nhuận cao hơn, có khả năng mở rộng và linh hoạt hơn.”

Ông nói thêm: “Trừ khi bạn là một công ty khởi nghiệp và phải bắt đầu với những gì bạn có tại một vị trí nhất định, và con đường phía trước dường như không rõ ràng, bạn có thể sẽ cần một sự đánh giá độc lập để nhận biết vị trí của doanh nghiệp, năng lực hoạt động cho tới thời điểm hiện tại, và tất cả những gì quan trọng đang diễn ra trên thị trường, cũng như những lựa chọn mà bạn có là gì”.

Kiểm toán Kỹ thuật số có thể là bước đầu tiên của quá trình Chuyển đổi kỹ thuật số, nhưng nó cũng đóng vai trò như một chốt kiểm tra đơn lẻ cần được tiến hành nhiều lần trong suốt hành trình chuyển đổi.

Đánh giá này nên được tiến hành một cách độc lập khỏi các đơn vị tư vấn và nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về Chuyển đổi kỹ thuật số cho doanh nghiệp. Đây là những bên có khả năng không nhìn thấy bức tranh đầy đủ của doanh nghiệp và có xu hướng không sẵn sàng để đưa ra những lời chỉ trích trung thực về các hoạt động tại doanh nghiệp.

Do đó, kiểm toán kỹ thuật số đóng vai trò như một phương tiện không thể thiếu nhằm hỗ trợ quản lý tốt tất cả các thành phần riêng lẻ đang được triển khai liên tục trong chương trình Chuyển đổi kỹ thuật số hiện nay.

Phương pháp Kiểm toán Kỹ thuật số của Grant Thornton Việt Nam tập trung vào việc đảm bảo ba yếu tố chính: “lợi ích, rủi ro và kiểm soát”. Dịch vụ của chúng tôi sử dụng kiến thức chuyên môn thực tế, cùng với các phương pháp và tiêu chuẩn kiểm toán tốt nhất của GT International và ISACA.

Chúng tôi áp dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu trong việc thử nghiệm và thu thập bằng chứng để xác định một cách chính xác và giảm thiểu rủi ro bỏ sót từ các phương pháp kiểm toán cũ.

Hoạt động kiểm toán kỹ thuật số được thực hiện theo ba bước đơn giản, bao gồm: "Lập kế hoạch, Thực hiện và Bàn giao". Mô hình tiếp cận thực tế này sẽ đưa ra những quan sát và đề xuất tập trung vào lợi ích của mỗi khách hàng cho mỗi vấn đề (không rập khuôn) và cũng để trả lời các câu hỏi mà đội ngũ quản lý còn đang thắc mắc.

Kiểm toán kỹ thuật số hiện đã vượt ra ngoài phạm vi Kiểm toán CNTT truyền thống. Ngày càng có nhiều hệ thống và vận hành kỹ thuật số của doanh nghiệp không được coi là hệ thống CNTT và không được quản lý bởi bộ phận CNTT.

Việc rà soát toàn diện các vấn đề liên quan đến kỹ thuật số ảnh hưởng trực tiếp hoặc có khả năng tác động đến doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh, cho dù ở nội bộ hay bên ngoài phạm vi công ty, là điều nên làm. Hoạt động kiểm toán CNTT truyền thống sẽ không nắm bắt được tất cả những điều kể trên.

Nguồn: https://tinnhanhchungkhoan.vn/day-la-thoi-diem-cho-mot-cuoc-kiem-toan-ky-thuat-so-post261761.html