Quyết định 13 - cú huých cho thị trường điện mặt trời trong năm 2020

10 Thg6 2020

(ĐTCK) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 13/2020/QÐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, tháo gỡ nút thắt về giá mua điện trong nhiều tháng qua, mở ra cơ hội cho thị trường điện sạch tại Việt Nam phát triển.


Hoàng Khôi

Hà Nội

+84 24 3850 1618

Nguyễn Hùng Du

Thành phố Hồ Chí Minh

+84 28 3910 9231

Valerie Teo

Thành phố Hồ Chí Minh

+84 28 3910 9235

Trần Nguyễn Mộng Vân

Thành phố Hồ Chí Minh

+84 28 3910 9233

Nguyễn Thu Phương

Thành phố Hồ Chí Minh

+84 28 3910 9233

Lạc Bội Thơ

Thành phố Hồ Chí Minh

+84 28 3910 9240

Vishwa Sharan

Hà Nội

+84 327 345 053

Bùi Kim Ngân

Hà Nội

+84 24 3850 1716