Đăng trên báo Đầu Tư Chứng Khoán Hiểu đúng về giao dịch mua doanh nghiệp ngược theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)
Hoạt động giao dịch mua doanh nghiệp ngược (Reverse acquisitions), hay cũng được biết đến với khái niệm thâu tóm, tiếp quản ngược, là một trong các giao dịch
Bản tin IFRS Tìm hiểu chuyên sâu IAS 36 – Tổng quan về Chuẩn mực
Chuẩn mực Kế toán Quốc tế Số 36 (IAS 36) ‘Suy giảm giá trị của tài sản” không phải là chuẩn mực kế toán mới. Mặc dù đã quen thuộc với nhiều yêu cầu của chuẩn
Bản tin IFRS IFRS 15: Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng
Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) đã ban hành Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế số 15 (IFRS 15) về ‘Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng’, có hiệu lực
Mẫu “Báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS” năm 2021
Doanh nghiệp luôn gặp những khó khăn nhất định khi lập và trình bày báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (“IFRS”).
Bản tin IFRS Xác định giao dịch hợp nhất kinh doanh trong phạm vi IFRS 3
Bản tin này hướng dẫn doanh nghiệp xác định xem giao dịch có phải là hợp nhất kinh doanh và thuộc phạm vi của IFRS 3 hay không.
Bản tin IFRS Hướng dẫn áp dụng IFRS 16
IFRS 16 là một cuộc cách mạng lớn về kế toán các hợp đồng thuê trong hơn 30 năm trở lại đây. Chuẩn mực này ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp có hợp đồng

Liên hệ các chuyên gia của chúng tôi

Daniel De Waal

Thành phố Hồ Chí Minh

+84 28 3910 9131