hero banner
Kaoru Okata
Hà Nội

Kaoru Okata

Giám Đốc, Bộ phận Khách hàng Nhật Bản
  • Ông Okata có hơn 15 năm kinh nghiệm trong cung cấp dịch vụ, hỗ trợ và tư vấn tư vấn cho các công ty Nhật Bản tại Việt Nam, bao gồm Kiểm toán luật định, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư,và các dịch vụ CNTT.
  • Trong suốt 18 năm làm việc tại Việt Nam đã cung cấp cho ông tầm nhìn thiết thực và đưa đánh giá phù hợp trong toàn bộ những vấn đề kinh doanh đối với luật pháp Việt Nam.
  • Ngoài ra, Ông Okata còn am hiểu tường tận về quy định luật pháp Việt Nam cũng như sở hữu vốn tiếng Việt phong phú.
Meet our People