Kim Min Je Trưởng phòng Hỗ trợ Khách hàng Hàn Quốc Hà Nội +84 24 3850 1678

Minje Kim có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và kiểm toán, hỗ trợ khách hàng trong tư vấn thuế, đầu tư, phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, quy trình kiểm soát nội bộ cho nhiều ngành công nghiệp như sản xuất, phân phối, truyền thông và công nghệ thông tin. 

Trước khi gia nhập Grant Thornton Việt Nam, ông đã từng làm việc cho công ty kế toán tại Hàn Quốc và Việt Nam như PwC Hàn Quốc và E-Jung Hà Nội. 

Đặc biệt, ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp và kế toán. Ông là người duy nhất phụ trách dự án KOSPI IPO cho một công ty bán dẫn tại Hàn Quốc đồng thời làm việc tại PwC Việt Nam với vai trò chuyên gia về thị trường Việt Nam. 

Bên cạnh kinh nghiệm làm việc của mình, Minje Kim còn có nhiều hiểu biết sâu sắc về khách hàng của mình. Nhờ vào điều đó, ông sẽ đưa ra những dịch vụ tương ứng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.