hero banner
Nguyễn Đình Du
Hà Nội

Nguyễn Đình Du

Phó Tổng Giám Đốc
  • Ông là Phó Tổng Giám Đốc của Dịch vụ Tư vấn Thuế của Grant Thornton Việt Nam – Văn phòng Hà Nội. Ông đã làm việc trong lĩnh vực tư vấn và ngân hàng gần 20 năm.Trước khi gia nhập Grant Thornton Việt Nam, ông Du dành gần 5 năm công tác tại hãng kiểm toán quốc tế tại Việt Nam và gần 7 năm trong lĩnh vực ngân hàng, bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và HSBC Việt Nam.
  • Ông có nhiều kinh nghiệm trong phân tích vấn đề tài chính, thuế và kinh doanh và cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh cho khách hàng trong trong nhiều ngành công nghiệp.
  • Gần đây ông ấy dành hầu hết thời gian hơn gần 7 năm trong lĩnh vực chuyển giá và đã giúp nhiều công ty đa quốc gia ở Việt Nam đảm bảo sự tuân thủ đối với các quy định của nước sở tại cũng như xác định mô hình kinh doanh của công ty tại Việt Nam.
Meet our People