Trần Nguyễn Mộng Vân Giám Đốc, Bộ phận tư vấn thuế Thành phố Hồ Chí Minh +84 28 3910 9233
  • Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm về Kế toán và Dịch vụ thuế chuyên nghiệp và 5 năm làm kế toán nội bộ tại các tổ chức khác nhau ở Việt Nam. Bà chịu trách nhiệm cung cấp tư vấn thuế và đầu tư.Trước khi gia nhập Grant Thornton Việt Nam, bà là một kế toán dày dặn kinh nghiệm tại các công ty nước ngoài và thăng tiến nhanh chóng khi làm việc cho một hãng kiểm toán quốc tế tại Việt Nam
  • Bà có kiến thức sâu rộng về hệ thống thuế Việt Nam, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, hoạch định thuế, hệ thống bảng lương, vấn đề lao động và tuân thủ quy trình khi làm việc với nhiều cơ quan nhà nước trong thời gian công tác.
  • Bà cung cấp tư vấn thuế và doanh nghiệp cho nhiều khách hàng nhưng không hạn chế trong lĩnh vực hậu cần – kho bãi, ngân hàng và bảo hiểm, xây dựng, hàng tiêu dùng, v.v…