hero banner
Trần Nguyễn Mộng Vân
Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Nguyễn Mộng Vân

Giám Đốc, Bộ phận tư vấn thuế

Vân có hơn 18 năm kinh nghiệm về Kế toán doanh nghiệp và Dịch vụ thuế và hỗ trợ doanh nghiệp tại các tổ chức khác nhau ở Việt Nam. Vân chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế và đầu tư và các vấn đề khác liên quan đến Doanh Nghiệp.

Trước khi gia nhập Grant Thornton Việt Nam, Vân từng làm kế toán tổng hợp tại các công ty nước ngoài và thăng tiến nhanh chóng khi làm việc cho một trong 4 hãng kiểm toán quốc tế tại Việt Nam.

Vân có kiến thức sâu rộng về hệ thống thuế Việt Nam, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, hoạch định thuế, hệ thống bảng lương, vấn đề lao động, xáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp và tuân thủ quy trình khi làm việc với nhiều cơ quan nhà nước trong thời gian công tác.

Vân cung cấp tư vấn thuế và doanh nghiệp cho nhiều khách hàng nhưng không hạn chế trong lĩnh vực hậu cần – kho bãi, ngân hàng và bảo hiểm, xây dựng, hàng tiêu dùng, v.v…Danh mục khách hàng của Vân bao gồm các công ty có vốn đầu tư Nhật Bản, các Văn phòng điều hành, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện và các công ty đa quốc gia khác tại Việt Nam.

Qualifications
  • CPA (Vietnam)
Read more
Meet our People