hero banner
Vishwa Sharan
Hà Nội

Vishwa Sharan

Giám Đốc Dịch vụ Xác định Giá thị trường

Vishwa Sharan hiện là Giám Đốc Dịch vụ Xác định giá tại văn phòng Hà Nội. Trước khi gia nhập Grant Thornton Việt Nam, ông đã làm việc tại Grant Thornton Ấn Độ 6 năm và có 7 năm làm việc tại Big4 ở Ấn Độ. Ông có tổng cộng khoảng 14 năm kinh nghiệm trong tất cả các mảng của lĩnh vực Xác định giá bao gồm Tư vấn, Tố tụng, Kiểm toán phí bảo hiểm, Hồ sơ Xác định giá, Thẩm định chuyên sâu...

Ông cũng có kinh nghiệm trong mảng Tư vấn Xác định giá gồm Phân tích chuỗi giá trị, Thiết kế Cơ cấu Tổ chức, Xác định Mô hình thù lao cho khách hàng trên nhiều lĩnh vực. Ông Vishwa đồng thời là tác giả của nhiều bài báo về Xác định giá đăng trên những tạp chí kinh doanh quốc tế. 

 

Read more
Vishwa Sharan

Vishwa Sharan

Giám Đốc Dịch vụ Xác định Giá thị trường
Meet our People